باسلام:

به وبلاگ گروهی «طلایه داران فردا»خوش آمدید :)

دراین سایت مابه بررسی جذاب ترین مطالب وجدیدترین خبرهای روز (سیاسی-فرهنگی-مذهبی)درغالب طنزفلسفی وجنجالی میپردازیم؛)

*امیداست بتوانیم تاحدودی رضایت شماراجلب کنیم*


ادامه مطلب

تاريخ : جمعه 17 آذر 1396 | 14:11 | نویسنده : enghelabion |

رفقاسلام  :


«گروه حلقه صالحین برای ایجادزمینه برای ظهورآقاامام زمان ساخته شده .این گروه درتلگرام ساخته شده .هدف گروه :ماروزانه پنج آیه ازقرآن کریم رو میخونیم کم میخونیم اماهمیشه میخونیم چون خداکارمتداول دوست داره نه کارزیاد 

چون قرآن رمان نیست ازابتدای جزء سی شروع میکنیم ...

ازساعت ۹هرشب برداشتمون روازاون پنج آیه درحد چندجمله میزاریم ...

چهله های ترک گناهان کوچیک وبزرگ هم داریم تابتونیم باهم به سمت خداحرکت کنیمhttps://t.me/joinchat/En3KuVAmUfr8q_2xzXNZ2g ...

خوش حال میشیم به جمع مابپیوندید »


ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه 28 آذر 1396 | 20:06 | نویسنده : enghelabion |
*توجــــــــــــــــــــــه* *توجــــــــــــــــــــــه*
*مهـــــــــــــــــــــــم*

  📢📢📢📢📢 

*حتما تا آخر بخونید و به اشتراک بذارید*👇🏻👇🏻

 ⛔سریال‌های ترکیه‌ای⛔

1- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ *ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ* ﺑﻪ ﺩیگرﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

2- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳﺖ!

3- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺍﮐﺜﺮﺍً ﻋﺪﻩﺍﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ *ﺷﯿﺎﺩﯼ، ﺍﺧﺎﺫﯼ، ﺗﺠﺎﻭﺯ، ﻗﺘﻞ ﻭ ﯾﺎﻏﯽﮔﺮﯼ* ﻫﺴﺘﻨﺪ!

4- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ *ﮐﻮﺩﮎ ﺣﺮﺍﻣﺰﺍﺩﻩ* ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭﺍﻗﻌﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ!

5- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ *ﺩﺭﻭﻍ* ﻣﯿﮕ‌ﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻼﻡ ﺳﺨﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ!

📌 *ﺑﯽﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻠﺖﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ*:*

1- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ 1 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ.
2- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ 1.5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺍﺭﻣﻨﯽ.
3- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﺁﺷﻮﺭﯾﺎﻥ.
4- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﺒﺎﺭ.
5- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 40 ﻫﺰﺍﺭ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﻮﯼ.
6- ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ 200 ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺳﻮﺭﯾﻪﺍﯼ ﻭ ... 

👆🏻 *ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻗﺘﻞ، ﻏﺎﺭﺕ، ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ و حکومت عثمانی ﺍﺳﺖ*

⛔ *ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺍﯾﻦ (سریال‌های ﻏﯿﺮﺍﺧﻼﻗﯽ) ﻭ ﻏﯿﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ اثرات ویرانگرانه‌ای بر اخلاق خانواده داشته باشد*⛔


*تا میتوانید انتشار دهید بلکه کمی جلوی خشکاندن ریشه اخلاق در جامعه گرفته شود*

ـــــــــــــــــــــــــــــ

🔴 *واقعیت چیست*❓

چرا در مجموعه‌های مختلف سریالهای شبکه از *اسامی ائمه و خاندان مطهرشان استفاده میشه*⁉
چرا نام دختری که مورد تجاوز چند مرد بی‌بند و بار قرار گرفته را *فاطمه* میگذارند⁉ 
(سریال فاطما گل)

چرا نام مردی بوالهوس که با طنازی زنی هلندی خانواده‌اش را رها نموده و همخوابه زنی قبل از ازدواج شده و در زمان افسردگی میخوارگی میکنه را *علی* میگذارند ولی نام کودک معصوم را *عثمان* میگذارند⁉
(سریال روزی روزگاری)

و یا نام دختر هرزه را *زینب* میگذارند⁉ و........

همین سریالی که داره پخش میشه پلیس خوبه (عمر) و پلیس بده(حسین آقا و علی) نام دارند!!
ــــــــــــــــــــــــــ

 🔴 *به راستی واقعیت چیست*⁉

آیا در کشور سازنده این سریالها (ترکیه) که سنی مذهب می‌باشند این *نامها* از میان هزاران نام ترکی برای شخصیتهای اصلی سریال در نظر گرفته شده،
اون هم در کشوری که سعی میکنه از جامعه اسلامی بسوی فرهنگ غربی سوق پیدا کنه. 

و یا این *اسامی* در *واحد دوبله* شبکه GEM برای بازیگران در نظر گرفته شده⁉

*چرا نامهای دیگری در نظر گرفته نمیشه*⁉

چرا نام *ائمه و یا خاندان مطهرشان* در نامگذاری شخصیتهای داستان در نظر گرفته میشه⁉
ــــــــــــــــــــــــــــــ

🔴 *واقعیت چیست* ❓

*به اندازه ارادتت به خاندان مولا علی (ع) و رسول بزرگوار اسلام کپی کن*


⬅ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ *ﺯﻭﺟﻬﺎﯼ ﻫﻤﺠﻨﺲ* ﻭﺍﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ آنوﻗﺖ *ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ* ﺟﮑﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﻗﺰﻭﯾﻨﯽ
ﻣﯿﺴﺎﺯﻧﺪ ..

⬅ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﻼﻟﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ
*ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ* ﺟﮑﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﻣﯿﺴﺎﺯﻧﺪ ...

⬅ ﻭﻫﺎﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﻧﮑﺎﺡ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ 10
ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﯿﺂﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ
ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﮐﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﮎ ﺷﻤﺎﻝ
ﮐﺸﻮﺭﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

⬅ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﻝ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺟﮏ آﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ...

⬅ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ آرﺯﻭﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ *ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ* ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ
ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﮑﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﯾﯽ ﻧﺒﺮﺩﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﺟﮏ ﺑﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻟﺮ ﻣﯿﺴﺎﺯﻧﺪ ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

🔆میخوام همه ما یه کار *خیلی بزرگ* بکنیم ،یه کاری که *صداش بپیچه* ،کاری نداره کافیه یه ذره همت بکنیم ، از همین لحظه👌🏻 

📢میخوایم تمام این *جوک هایی* که با این هزینه های هنگفت و این همه تشکیلات و با اون همه هدف مخرب ، سوی سرزمین پارسی ما روانه میشه تا خودمون تخریب فرهنگ و هویت خودمون رو اشتراک بذاریم و لایک کنیم
اسم👈 *ترک و لر و کرد و رشتی و قزوینی* و .... را از توشون *برداریم* و
 بجاش بذاریم 👇🏻👇🏻

 ===> *یه وهابی* <===


 اینقدر این〰〰〰 

 ==> *یه اسرائیلیه* <==

 رو به اشتراک بذاریم که مثل *بمب* تو دنیا🌎 صدا کنه

 و تو همین *BBC* و *CNN* تا یه ماهه دیگه ازش خبر بذارن ، یعنی انقد این متن رو *نشر*بدیم و تمووووم *فضای مجازی* رو پر کنیم
 تا مجبور بشن *پوشش خبری* بدنش و بفهمن که ایران و ایرانی ، 7000ساله ، شوخی نیس

 بیش از 7000سال ، *پای هر متجاوزی رو به خاک و عقاید و فرهنگ* قطع کرده و مشت محکمی به دهانشون زده 👊 👊🏻👊🏻👊🏻👊
باشیم

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه 24 آذر 1396 | 22:04 | نویسنده : enghelabion |
😎پایتخت اسرائیل قبل از اینکه پایتخت اسرائیل بشه صدتومانی ما بوده🙈ادامه مطلب

تاريخ : جمعه 17 آذر 1396 | 20:23 | نویسنده : enghelabion |
😎 سفیرآلمان برای بار دوم تصویری ازخودش و نیسان آبی در توئیتر منتشر کرد و نوشت تنفسی کوتاه بین قراردادهای کاری

👈کارشناسان مشغول بررسی علل عشق و علاقه یک سفیر به #نیسان_آبی هستند😉

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه 17 آذر 1396 | 20:22 | نویسنده : enghelabion |
✅سید حسن نصرالله:

ما دولت که هیچ، قریه که هیچ، مزرعه که هیچ، حتی طویله ای به اسم اسرائیل را هم به رسمیت نمی‌شناسیم...!😆

اقتــدار یعنی ایݩ😎✌️🏻

#القدس_لنا 

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه 17 آذر 1396 | 20:18 | نویسنده : enghelabion |
👌🇮🇷IRAN🇮🇷


🔴 از بس که نداشته هايمان را به رخمان کشیدند ما ایرانیان، ایران را از افغانستان هم کمتر میدانیم 😳😕
فوروارد کنیـد تا کمی هم از داشته هايـمان بدانیم!👍🏻
✅ اينجا ايران است.....
بيمارستان نمازی شيراز جزؤ سه بيمارستان برتر دنيا برای پيوند کبد در دنيا😍

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ😎💪🏻

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻫﻮﺍﯾﯽ و سپاه پاسداران 🇮🇷✌️🏻


✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻧﺎﻭﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ🛥🛳

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﮊﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ(100متر در ثانیه)⚓️

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺷﮑﺎﺭگاه ﭘﻬﭙﺎﺩ RQ170 ﻓﻮﻕ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎی ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻝ ﺍﯾﺮﺍنی✈️🗽

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻬﭙﺎﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 3ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ😃😄

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ!!!😏

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ🙊🐭


✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻧﺨﺎﻉ🤓👌🏻

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ, ﺩﺍﻋﺶ, ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ, ﺣﺘﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﻫﻢ نمی توﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﻨﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪ😒

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ😗✌️🏻

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ, ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ, ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺤﺪﺵ ۸۴ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺤﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺶ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ.😂😎👍🏻✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ🔭🔬

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ😉✌️🏻

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻡ.ﺍﺱ💊🌿

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﺪ😏

     پـــــایــــنده بــــاد وطـن!🇮🇷😎✌️

💐ﻫﻤﻮﻃﻦ :
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ را دست کم نگیریم❗️ادامه مطلب

تاريخ : جمعه 17 آذر 1396 | 20:10 | نویسنده : enghelabion |
یازهرا:
یازهرا:
‍ ✍ #دلنوشتــــــه

گفت: راستی جبهه چطور بود؟؟ 
گفتم : تا منظورت چه باشد ...

گفت: مثل حالا رقابت بود؟؟ گفتم : آری...
گفت : در چی؟؟ گفتم :در خواندن نماز شب...

گفت: حسادت بود؟؟ گفتم: آری...
گفت: در چی؟؟ گفتم: در توفیق شهادت...

گفت: جرزنی بود؟؟ گفتم: آری...
گفت: برا چی؟؟ گفتم: برای شرکت در عملیات ...

گفت: بخور بخور بود؟؟ گفتم: آری ...
گفت: چی میخوردید؟؟ گفتم: تیر و ترکش ...

گفت: پنهان کاری بود ؟؟گفتم: آری ...
گفت: در چی ؟؟ گفتم: نصف شب واکس زدن کفش بچه ها ...

گفت: دعوا سر پست هم بود؟؟گفتم: آری ...
گفت: چه پستی؟؟ گفتم: پست نگهبانی سنگر کمین ...

گفت: آوازم می خوندید؟؟ گفتم: آری ...
گفت: چه آوازی؟؟ گفتم:شبهای جمعه دعای کمیل ...

گفت: اهل دود و دم هم بودید؟؟ گفتم: آری ...
گفت: صنعتی یا سنتی؟؟ گفتم: صنعتی ، خردل ، تاول زا ، اعصاب ...

گفت: استخر هم می رفتید؟؟ گفتم: آری ...
گفت: کجا؟؟ گفتم: اروند، کانال ماهی ، مجنون ...

گفت: سونا خشک هم داشتید ؟ گفتم: آری ...
گفت: کجا؟؟ گفتم:تابستون سنگرهای کمین ،شلمچه، فکه ،طلائیه...

گفت: زیر ابرو هم برمی داشتید؟؟ گفتم: آری ...
گفت: کی براتون برمی داشت؟؟ گفتم: تک تیرانداز دشمن با تیر قناصه ...

گفت: پس بفرمایید رژ لبم میزدید؟؟ گفتم: آری ...
خندید و گفت: با چی؟؟ گفتم: هنگام بوسه برپیشونی دوستان شهیدمان

سکوت کرد...گفتم: بگو ...بگو ...
زیر لب گفت: شهدا شرمنده ام ...

ادامه مطلب

تاريخ : چهارشنبه 15 آذر 1396 | 21:28 | نویسنده : enghelabion |