«مقدمه»

باسلام:

به وبلاگ گروهی «طلایه داران فردا»خوش آمدید :)

دراین سایت مابه بررسی جذاب ترین مطالب وجدیدترین خبرهای روز (سیاسی-فرهنگی-مذهبی)درغالب طنزفلسفی وجنجالی میپردازیم؛)

*امیداست بتوانیم تاحدودی رضایت شماراجلب کنیم*


[ بازدید : 6 ]

[ جمعه 17 آذر 1396 ] [ 14:11 ] [ enghelabion ]

[ ]

توجه توجه!!!!!!

*توجــــــــــــــــــــــه* *توجــــــــــــــــــــــه*
*مهـــــــــــــــــــــــم*

  📢📢📢📢📢 

*حتما تا آخر بخونید و به اشتراک بذارید*👇🏻👇🏻

 ⛔سریال‌های ترکیه‌ای⛔

1- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ *ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ* ﺑﻪ ﺩیگرﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

2- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳﺖ!

3- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺍﮐﺜﺮﺍً ﻋﺪﻩﺍﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ *ﺷﯿﺎﺩﯼ، ﺍﺧﺎﺫﯼ، ﺗﺠﺎﻭﺯ، ﻗﺘﻞ ﻭ ﯾﺎﻏﯽﮔﺮﯼ* ﻫﺴﺘﻨﺪ!

4- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ *ﮐﻮﺩﮎ ﺣﺮﺍﻣﺰﺍﺩﻩ* ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭﺍﻗﻌﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ!

5- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ *ﺩﺭﻭﻍ* ﻣﯿﮕ‌ﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻼﻡ ﺳﺨﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ!

📌 *ﺑﯽﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻠﺖﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ*:*

1- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ 1 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ.
2- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ 1.5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺍﺭﻣﻨﯽ.
3- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﺁﺷﻮﺭﯾﺎﻥ.
4- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﺒﺎﺭ.
5- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 40 ﻫﺰﺍﺭ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﻮﯼ.
6- ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ 200 ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺳﻮﺭﯾﻪﺍﯼ ﻭ ... 

👆🏻 *ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻗﺘﻞ، ﻏﺎﺭﺕ، ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ و حکومت عثمانی ﺍﺳﺖ*

⛔ *ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺍﯾﻦ (سریال‌های ﻏﯿﺮﺍﺧﻼﻗﯽ) ﻭ ﻏﯿﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ اثرات ویرانگرانه‌ای بر اخلاق خانواده داشته باشد*⛔


*تا میتوانید انتشار دهید بلکه کمی جلوی خشکاندن ریشه اخلاق در جامعه گرفته شود*

ـــــــــــــــــــــــــــــ

🔴 *واقعیت چیست*❓

چرا در مجموعه‌های مختلف سریالهای شبکه از *اسامی ائمه و خاندان مطهرشان استفاده میشه*⁉
چرا نام دختری که مورد تجاوز چند مرد بی‌بند و بار قرار گرفته را *فاطمه* میگذارند⁉ 
(سریال فاطما گل)

چرا نام مردی بوالهوس که با طنازی زنی هلندی خانواده‌اش را رها نموده و همخوابه زنی قبل از ازدواج شده و در زمان افسردگی میخوارگی میکنه را *علی* میگذارند ولی نام کودک معصوم را *عثمان* میگذارند⁉
(سریال روزی روزگاری)

و یا نام دختر هرزه را *زینب* میگذارند⁉ و........

همین سریالی که داره پخش میشه پلیس خوبه (عمر) و پلیس بده(حسین آقا و علی) نام دارند!!
ــــــــــــــــــــــــــ

 🔴 *به راستی واقعیت چیست*⁉

آیا در کشور سازنده این سریالها (ترکیه) که سنی مذهب می‌باشند این *نامها* از میان هزاران نام ترکی برای شخصیتهای اصلی سریال در نظر گرفته شده،
اون هم در کشوری که سعی میکنه از جامعه اسلامی بسوی فرهنگ غربی سوق پیدا کنه. 

و یا این *اسامی* در *واحد دوبله* شبکه GEM برای بازیگران در نظر گرفته شده⁉

*چرا نامهای دیگری در نظر گرفته نمیشه*⁉

چرا نام *ائمه و یا خاندان مطهرشان* در نامگذاری شخصیتهای داستان در نظر گرفته میشه⁉
ــــــــــــــــــــــــــــــ

🔴 *واقعیت چیست* ❓

*به اندازه ارادتت به خاندان مولا علی (ع) و رسول بزرگوار اسلام کپی کن*


⬅ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ *ﺯﻭﺟﻬﺎﯼ ﻫﻤﺠﻨﺲ* ﻭﺍﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ آنوﻗﺖ *ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ* ﺟﮑﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﻗﺰﻭﯾﻨﯽ
ﻣﯿﺴﺎﺯﻧﺪ ..

⬅ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﻼﻟﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ
*ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ* ﺟﮑﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﻣﯿﺴﺎﺯﻧﺪ ...

⬅ ﻭﻫﺎﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﻧﮑﺎﺡ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ 10
ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﯿﺂﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ
ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﮐﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﮎ ﺷﻤﺎﻝ
ﮐﺸﻮﺭﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

⬅ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﻝ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺟﮏ آﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ...

⬅ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ آرﺯﻭﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ *ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ* ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ
ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﮑﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﯾﯽ ﻧﺒﺮﺩﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﺟﮏ ﺑﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻟﺮ ﻣﯿﺴﺎﺯﻧﺪ ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

🔆میخوام همه ما یه کار *خیلی بزرگ* بکنیم ،یه کاری که *صداش بپیچه* ،کاری نداره کافیه یه ذره همت بکنیم ، از همین لحظه👌🏻 

📢میخوایم تمام این *جوک هایی* که با این هزینه های هنگفت و این همه تشکیلات و با اون همه هدف مخرب ، سوی سرزمین پارسی ما روانه میشه تا خودمون تخریب فرهنگ و هویت خودمون رو اشتراک بذاریم و لایک کنیم
اسم👈 *ترک و لر و کرد و رشتی و قزوینی* و .... را از توشون *برداریم* و
 بجاش بذاریم 👇🏻👇🏻

 ===> *یه وهابی* <===


 اینقدر این〰〰〰 

 ==> *یه اسرائیلیه* <==

 رو به اشتراک بذاریم که مثل *بمب* تو دنیا🌎 صدا کنه

 و تو همین *BBC* و *CNN* تا یه ماهه دیگه ازش خبر بذارن ، یعنی انقد این متن رو *نشر*بدیم و تمووووم *فضای مجازی* رو پر کنیم
 تا مجبور بشن *پوشش خبری* بدنش و بفهمن که ایران و ایرانی ، 7000ساله ، شوخی نیس

 بیش از 7000سال ، *پای هر متجاوزی رو به خاک و عقاید و فرهنگ* قطع کرده و مشت محکمی به دهانشون زده 👊 👊🏻👊🏻👊🏻👊
باشیم

[ بازدید : 5 ]

[ جمعه 24 آذر 1396 ] [ 22:04 ] [ enghelabion ]

[ ]

#تلخند

😎پایتخت اسرائیل قبل از اینکه پایتخت اسرائیل بشه صدتومانی ما بوده🙈[ بازدید : 3 ]

[ جمعه 17 آذر 1396 ] [ 20:23 ] [ enghelabion ]

[ ]

#سیاسی

😎 سفیرآلمان برای بار دوم تصویری ازخودش و نیسان آبی در توئیتر منتشر کرد و نوشت تنفسی کوتاه بین قراردادهای کاری

👈کارشناسان مشغول بررسی علل عشق و علاقه یک سفیر به #نیسان_آبی هستند😉

[ بازدید : 5 ]

[ جمعه 17 آذر 1396 ] [ 20:22 ] [ enghelabion ]

[ ]

#القدس -لنا

✅سید حسن نصرالله:

ما دولت که هیچ، قریه که هیچ، مزرعه که هیچ، حتی طویله ای به اسم اسرائیل را هم به رسمیت نمی‌شناسیم...!😆

اقتــدار یعنی ایݩ😎✌️🏻

#القدس_لنا 

[ بازدید : 3 ]

[ جمعه 17 آذر 1396 ] [ 20:18 ] [ enghelabion ]

[ ]

#ایران -ابرقدرت جهان میشود!

👌🇮🇷IRAN🇮🇷


🔴 از بس که نداشته هايمان را به رخمان کشیدند ما ایرانیان، ایران را از افغانستان هم کمتر میدانیم 😳😕
فوروارد کنیـد تا کمی هم از داشته هايـمان بدانیم!👍🏻
✅ اينجا ايران است.....
بيمارستان نمازی شيراز جزؤ سه بيمارستان برتر دنيا برای پيوند کبد در دنيا😍

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ😎💪🏻

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻫﻮﺍﯾﯽ و سپاه پاسداران 🇮🇷✌️🏻


✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻧﺎﻭﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ🛥🛳

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﮊﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ(100متر در ثانیه)⚓️

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺷﮑﺎﺭگاه ﭘﻬﭙﺎﺩ RQ170 ﻓﻮﻕ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎی ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻝ ﺍﯾﺮﺍنی✈️🗽

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻬﭙﺎﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 3ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ😃😄

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ!!!😏

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ🙊🐭


✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻧﺨﺎﻉ🤓👌🏻

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ, ﺩﺍﻋﺶ, ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ, ﺣﺘﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﻫﻢ نمی توﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﻨﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪ😒

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ😗✌️🏻

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ, ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ, ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺤﺪﺵ ۸۴ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺤﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺶ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ.😂😎👍🏻✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ🔭🔬

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ😉✌️🏻

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻡ.ﺍﺱ💊🌿

✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﺪ😏

     پـــــایــــنده بــــاد وطـن!🇮🇷😎✌️

💐ﻫﻤﻮﻃﻦ :
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ را دست کم نگیریم❗️[ بازدید : 3 ]

[ جمعه 17 آذر 1396 ] [ 20:10 ] [ enghelabion ]

[ ]

به یادشهدا

یازهرا:
یازهرا:
‍ ✍ #دلنوشتــــــه

گفت: راستی جبهه چطور بود؟؟ 
گفتم : تا منظورت چه باشد ...

گفت: مثل حالا رقابت بود؟؟ گفتم : آری...
گفت : در چی؟؟ گفتم :در خواندن نماز شب...

گفت: حسادت بود؟؟ گفتم: آری...
گفت: در چی؟؟ گفتم: در توفیق شهادت...

گفت: جرزنی بود؟؟ گفتم: آری...
گفت: برا چی؟؟ گفتم: برای شرکت در عملیات ...

گفت: بخور بخور بود؟؟ گفتم: آری ...
گفت: چی میخوردید؟؟ گفتم: تیر و ترکش ...

گفت: پنهان کاری بود ؟؟گفتم: آری ...
گفت: در چی ؟؟ گفتم: نصف شب واکس زدن کفش بچه ها ...

گفت: دعوا سر پست هم بود؟؟گفتم: آری ...
گفت: چه پستی؟؟ گفتم: پست نگهبانی سنگر کمین ...

گفت: آوازم می خوندید؟؟ گفتم: آری ...
گفت: چه آوازی؟؟ گفتم:شبهای جمعه دعای کمیل ...

گفت: اهل دود و دم هم بودید؟؟ گفتم: آری ...
گفت: صنعتی یا سنتی؟؟ گفتم: صنعتی ، خردل ، تاول زا ، اعصاب ...

گفت: استخر هم می رفتید؟؟ گفتم: آری ...
گفت: کجا؟؟ گفتم: اروند، کانال ماهی ، مجنون ...

گفت: سونا خشک هم داشتید ؟ گفتم: آری ...
گفت: کجا؟؟ گفتم:تابستون سنگرهای کمین ،شلمچه، فکه ،طلائیه...

گفت: زیر ابرو هم برمی داشتید؟؟ گفتم: آری ...
گفت: کی براتون برمی داشت؟؟ گفتم: تک تیرانداز دشمن با تیر قناصه ...

گفت: پس بفرمایید رژ لبم میزدید؟؟ گفتم: آری ...
خندید و گفت: با چی؟؟ گفتم: هنگام بوسه برپیشونی دوستان شهیدمان

سکوت کرد...گفتم: بگو ...بگو ...
زیر لب گفت: شهدا شرمنده ام ...

[ بازدید : 15 ]

[ چهارشنبه 15 آذر 1396 ] [ 21:28 ] [ enghelabion ]

[ ]